dilluns, 2 de maig del 2011

Dijous 14 i dimarts 19 d'Abril de 2011: l'XTEC, molt més que una pàgina webAvui a l'assignatura de Socioemocional, el professor ens ha mostrat una pàgina web molt interessant que no coneixia; l’XTEC, així com les següents activitat relacionades amb aquesta.


1. Fes un recorregut i familiaritza-te amb la pàgina:

Com deia, l’XTEC és una pàgina que recull un seguit de propostes d’activitats adreçades per treballar amb alumnes de totes les edats. Amb aquestes activitats, els infants poden treballar alhora molts aspectes que són fonamentals en aquestes edats com ara la identificació i regulació de les emocions, el treball en grup, la resolució de conflictes, entre d’altres.

Un altre aspecte que m’agradaria d’estacar, és que les activitats presentades compten amb el material necessari per dur-ho a terme, així com el contingut, l'avaluació i els objectius que es treballen a cadascuna d'elles.

A més a més, cal destacar que gràcies a l’estructura en què està disposada la pàgina web per caixes “kxa”, fa que l’accés i recerca dels diferents materials segons l’etapa educativa a que van adreçades, es faci molt més fàcil. D’aquesta manera, podem dir que l’estructura que segueix és la següent: en primer lloc, disposa de quatre enllaços diferents que responen als diferents cursos a què van adreçades les activitats; Educació Infantil, Cicle inicial, Cicle Mitjà i Cicle superior. A continuació, la pàgina web disposa del que anomenen cinc caixes, cadascuna de les quals tracten els següents temes:

- Kxa de comunicacions.
- Kxa d’emocions.
- Kxa de mediació.
- Kxa metodològica.
- Kxa de tutoria.

Per últim, destacar que a l'interior de cadascuna d'aquestes caixes, hi podem trobar les instruccions (amb el contingut, objectius i procediments a seguir) i els materials (necessaris per dur a terme l'activitat pertinent).


2. Elabora un mapa de la web que et serveixi per a explicar als teus companys com està estructurada i quins són els seus aspectes més rellevants. (posada en comú en grup.

A continuació podem veure un mapa conceptual que il·lustra la disposició estructural de la pàgina de l’XTEC.3. Tria una de les activitats i explica als teus companys:

EL TREN DE LES EMOCIONS

- Per què l’has triat.

He triat aquesta activitat, en primer lloc, perquè hem sembla molt original i divertida per treballar amb els infants les emocions. A més a més, el fet que aquesta activitat estigui plantejada en un tren, afavoreix la maduració dels infants en quant a la representació simbòlica de situacions i objectes, és a dir, jugar com si fóssim “…”.

Un altre aspecte pel qual he escollit aquesta activitat, és que m’ha paregut molt interessant perquè treballa la capacitat de reconèixer tant les pròpies emocions com dels altres. A més a més, el fet que hi hagi un vagó per a cada emoció; content, trist, sol, enrabiat, insegur i avorrit, crec que és molt visual alhora de representar quins són els infants que poden o no pujar als vagons segons quina sigui la seva situació.

- Quins aspectes vols treballar amb aquesta activitat.

Els aspectes que treballaria amb aquesta activitat, són els següents:

- Capacitat de reconèixer les pròpies emocions i les dels altres.
- Diferenciar les diferents emocions.
- Que siguin conscients que les emocions no són per sempre, sinó que podem canviar-les.
- Posar-los en el paper d’una persona que senti una emoció i com actuaria davant aquesta. Quines estratègies tindria per canviar d’estat.
- Les emocions que han sentit quan el vagó no els ha deixat pujar i perquè creuen que no els ha deixat, i el mateix quan sí els ha deixat.
- Aprendre a gestionar les pròpies emocions.
- Vivenciar els diferents estats d’ànim.
- Fer que treguin de dins les diferents emocions que han sentit quan el tren no els deixava entrar quan no era el seu vagó.
- Respectar les emocions i sentiments dels altres.
- Participar en una activitat lúdica en companyia de la resta de companys.
- Crear consciència de grup.
- Millorar les relacions i vincles afectius amb els companys.

- En què consisteix.

Aquesta activitat consisteix a construir un tren amb sis vagons diferents cadascun dels quals tindrà assignat una emoció:

Primer vagó: sentir-se bé, il1lusionar-se, ser feliç, content.
Segon vagó: enrabiat, furiós, enfadat, malhumorat.
Tercer vagó: acceptat, agraït, segur, insegur.
Quart vagó: avorrit, trist, preocupat, decebut.
Cinquè vagó: tossut, cansat, sol, confós.
Sisè vagó: espantat, sorprès, emocionat, afligit.

Dos infants faran de maquinistes i a la resta se’ls repartiran una targeta amb situacions diferents. Quan el tren passi per davant i s’aturi, aquests només podran pujar al vagó amb l’emoció que coincideixi amb la situació que té l’infant. Si no coincideix, passarà de llarg i no el deixarà pujar fins que trobi el seu vagó corresponent. Quan totes les persones aconsegueixin pujar al tren, aturarem l’activitat i comentarem en grup tots els aspectes exposats en l’apartat anterior sobre allò preteníem treballar amb els infants amb aquesta activitat.

- Què necessites per a dur-la a terme.

Els materials necessaris per dur a terme aquesta activitat, són les fitxes d’emocions i de les situacions. No obstant això, allò ideal seria que el tren es construís amb cartons grans on hi cabessin tots els infants.

Aquí teniu les imatges del material:
4. Entre totes triem dos de les activitat que ens agradaria posar en pràctica a l’aula.

Les activitats que han sorgit a classe una vegada posades totes en comú són les següents:

TAXI TAXI!

- En què consisteix.

Aquesta activitat, consisteix en que s’assignarà a dos infants el paper de taxistes. Al darrera del seu cotxe, tindran una targeta amb una discriminació. Els altres infants, faran el rol de vianants que volen agafar el taxi. Es trobaran que potser el taxi que els pertoca no voldrà agafar a un però si a uns altres (segons el prejudici de qui fa de taxista). Al final de l’activitat, es parlarà entre tots sobre com s’han sentit les persones a les que el taxista no ha deixat pujar i perquè pensen què és.

- Quins aspectes vols treballar amb aquesta activitat.

Els aspectes que es poden treballar amb aquesta activitat són:

- Què vol dir discriminar.
- Quins són els sentiment que tens quan ets discriminats de manera arbitrària sin un motiu de pes.
- Reconeixement de les diferents emocions.
- Posar-nos en el punt de vista de l'altre.
- Reconèixer les pròpies emocions i la dels altres.

- Què necessites per a dur-la a terme.

Els materials necessaris per dur a terme aquesta activitat, són les targetes identificatives de taxista.

Aquí teniu les imatges del material:SENSE PARAULES

- En què consisteix.

Aquesta activitat consisteix en que la mestra donarà un conjunt de cartes, cadascuna de les quals tindrà una imatge dibuixada; una motxilla, unes sabates, un entrepà, etc. Per torns, els infants aniran agafant una carta que estarà cap per avall i haurà d’explicar a la resta de company què és la seva carta però sense poder fer servir la paraules; només amb gestos i mímica. No es podrà ensenyar la carta fins que no hagin encertat què és.

- Quins aspectes vols treballar amb aquesta activitat.

Amb aquesta activitat, podem treballar la capacitat de representació a partir del llenguatge no verbal (gestualització amb el cos i facial, etc.). D'aquesta manera, es posarà a prova als infants que s'hauran de fer entendre davants els seus companys, els quals per la seva banda, hauran de possar en pràctica la seva capacitat intuitica i imaginativa per endevinar de quin objecte es tracta.

- Què necessites per a dur-la a terme.

Els materials necessaris per dur a terme aquesta activitat, són sis jocs de cartes (objectes personals, medis de transports, utensilis de cuina, aliments, objectes per treballar a classe, jocs).

Aquí teniu les imatges del material:
Finalment, he de dir que m’ha agradat molt aquesta pàgina, que desconeixia, perquè m’ha obert tot un seguit de possibles activitats que podré posar en pràctica a la meva futura feina com a mestra. Per tant, crec que és una pàgina molt útil i funcional que tot mestre hauria de conèixer i que recomano que així sigui. I per últim, no oblidem que...

"...El treball de les emocions ha de ser un aspecte que mai podem deixar de treballar a l’aula d’infantil i que no s’ha de plantejar com un única activitat aïllada que es realitza en un moment puntual i concret, sinó que s’han d’aprofitar totes les oportunitats de la vida d'ula per treballar-les".

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada