dilluns, 2 de maig del 2011

Dijous 31 de Març de 2011: El període d'adaptació: el primer pas per l'autonomia de l'infant


A la sessió d'avui d'Educació Socioemocional hem treballar el període d'adaptació i l'impacte que aquest pot tenir sobre els infants i les seves famílies.

Com ja sabem, el primer any d’escola dels infants es divideix en dues fases fonamentals: el període d’adaptació i les rutines.

Aquesta primera fase d’adaptació, és fonamental perquè és la primera ruptura del vincle afectiu que s’ha establert entre l’infant i les famílies, i perquè és un moment en que s’estan formant les bases del desenvolupament emocional de l’infant. És per això, que s’ha de cuidar especialment aquest moment per tal que l’infant no caigui en un estat d’apego ambivalent. És per això, que els educadors han de treballar de manera molt conscient el programa que duran a terme per garantir la seguretat emocional i benestar tant dels infants com de les seves famílies, evitant així que es converteixi en un moment traumàtic.


ACTIVITAT l'ESCOLA 4:

A) Respon les següents preguntes sobre l'adaptació inicial:

1. Perquè és un dels moments crucials i estratègics?

- Per què és un moment en que s’està formant les bases del desenvolupament emocional de l’infant i hi ha que cuidar-lo perquè no li causi trastorns com ara la por a l’abandó, etc.
- Perquè encetem la relació amb la família.
- Perquè és la primera ruptura de vincle de l’infant amb la família.
- Per evitar el sofriment innecessari tant de l’infant com de la família.
- Perquè és un període de desenvolupament socioemocional de l’infant.

En definitiva, perquè el nen ha de rompre i crear nous vincles amb altres persones. Les mares es queden perquè elles, que són una figura de referència important per l’infant, accepten i donen a conèixer el seu fill a la mestra. És la figura de traspàs (d’intermediari). Les mares es queden fent cosetes per ensenyar als infants que quan elles se’n vagin, es podran quedar amb les mestres fent el mateix.

2. Per què s’inverteixen una gran quantitat d’energies?

- Perquè és un moment fonamental d’establiment de vincles. I el que volem és establir des del primer moment un vincle segur en l’infant i no ambivalent.
- Perquè és un període vital de ruptura de vincle per part de l’infant amb la família.
- Perquè s’ha de treballar de la manera més acollidora i respectuosa possible.

3. Podem establir regles de funcionament per a aquest període?

Segns el meu parer, Sí hi ha pautes fonamentals que podem generalitzar, però hem de tenir en compte que cada nen i la seva família és diferent. Per això, ens hem d’adaptar i donar la màxima flexibilitat per tal de donar resposta a les diferents necessitats que es puguin donar. Per tant, aquest període no ha de ser rígid ni tancat. A més a més, s’ha de tenir en compte que aquestes pautes fonamentals s’hauran de revisar periòdicament per tal de donar resposta a les noves necessitats socials.

4. Què és allò que no hauríem de fer mai?

- Mai podem deixar de treballar aquest període tan fonamental en l'adquisició d'autonomia de l'infant.
- Mai podem preescindir de les famílies, ja que la seva ajuda és fonamental.
- Mai podem treballar com de manera aïllada, sinó que hem de treballar de forma col·laborativa amb el nostre equip docent alhora de prendre decisions.


B) Fotocopia "Las educadoras y los educadores": l’educadora es va equivocar o va fer bé donant-li aquesta resposta?

El cas és el següent:

Una mare li diu a la mestra del seu fill de tres anys que acaba de començar el nou curs escolar i que per tant, està en el procés del període d'apaptació, que aquest ja està suficientment adaptat i que considera que ja pot finalitzar aquest període. La mestra li va respondre que, encara que el nen ja estigués adaptat, era ella la que tenia por i no es sentia còmoda finalitzant el període d'adaptació perquè necessitava que les coses anàssin com estaven programades.

Opinió personal:

Jo penso que en aquest cas, la mestra no ha actuat del tot correctament en la resposta que li ha donat a la mare. Allò més adequat, segons el meu parer, hagués estat que tingués en compte en primer lloc la seva demanda i, si ella també considera que el nen respon correctament al procés de separació i període d’adaptació, hauria de transmetre-li a la mestra que està d’acord amb ella però que li haurà de comentar al seu equip de feina per tal de valorar la situació i finalment, si tots estan d’acord, portar a terme la proposta de la mare.

D’aquesta manera, la mestra transmetrà a la mare la idea de que es té en compte a les famílies i les seves aportacions, què és una professional que s’adapta a les necessitats individuals de cada alumne i la seva família flexibilitzant el programa prèviament establert, i que treballa en equip alhora de prendre decisions importants.

En definitiva, els aspectes fonamentals a tenir en compte en un cas com aquest serien els següents dos punts:
- Si l’educadora creu que el nen encara no ha d’acabar el període d’adaptació, ho pot dir, però de manera assertiva.
- No treballem sols. Les educadores s’han de recolzar en l’equip educatiu.


C) Quins aspectes no poden faltar mai en l'elaboració del període d'adaptació?

En primer lloc, creiem que abans que el nen vagi definitivament a l’escola, la mestra ha d’haver tingut una entrevista amb els pares del nen per tal de saber les seves rutines i hàbits, els seus interessos, les seves demandes, etc. Cal destacar, que aquesta entrevista es durà a terme abans d’iniciar el període lectiu i que seria convenient que el nen també vingués amb els pares per tal de conèixer el centre i l’escola on anirà, així com els altres nens amb qui està. D’aquesta manera, facilitem que l’infant conegui l’espai i les persones amb qui estarà (companys i educadores que se’n faran càrrec d’ell) per tal d’afavorir l’acceptació del nou centre per part del nen.

Una vegada coneguda la família i el nen, ja podem començar a treballar el període d’adaptació que, encara que s’hagi de seguir unes normes mínimes segons les regles del centre, es podrà adaptar a cada infant segons les seves necessitats. Durant aquest període d’adaptació, es seguirà un procés progressiu de sortida dels pares i que tindrà un temps mitjà regulat. Així per exemple, els primers dies, una de les figures de referència per l’infant serà a dins l’aula, llavors s’anirà períodes curts, a continuació només vindrà un ratet, i finalment, quan estigui totalment adaptat, no vindrà fins l’hora de recollir-lo.

Per tant, durant el període d’adaptació és molt important el contacte amb les famílies per saber com està el nen a casa, en arribar de l’escola, etc. així com per anar informant dels processos de l’infant. Si un nen necessita més temps per poder sentir-se segur o necessita d’un objecte en el que aferrar-se (objecte de transició), se li ha de donar.

Finalment, destacar que aquest serien uns dels aspectes fonamentals que mai podem deixar de treballar durant el període d’adaptació dels infants, però aquests seran flexibles i modificables per tal d’adaptar-nos a les necessitats individuals dels infants tenint en compte que cada nen és un món i, per tant, cadascú requereix d’uns processos diferents. A més a més, aquest aspectes es revisaran cada any o sempre que sigui necessari per tal de adaptar-los a les noves demandes, de manera que s’avaluaran per prendre decisions sobre cap a on anar, sempre essent les necessitats de l’infant la màxima prioritat.


Esquema dels aspectes que no poden faltar mai en l'elaboració del període d'adaptació de major a menor grau de rellevància:

1. PLANIFICACIÓ DEL PLA D’ACOLLIDA. Planificar ens serveix per saber què farem, per no deixar-nos res, per donar-nos seguretat, per tenir uns objectius i saber cap a on anem.
- Avaluació continuada del pla d’acollida. S’ha de fer des del principi, fins i tot abans de fer la planificació per saber què volem aconseguir.
- Flexibilitat per adaptar-se a les necessitats de cada infant. Com treballar això quan un pare es queixa perquè a un altre nens sí i al seu no? Dient-li: “No som ni millors ni pitjors. Cada nens és diferent i cadascun té un ritme. Nosaltres, des de l’escola, volem adaptar-nos a ells. Som nosaltres qui ens adaptem. El que estem fent és en benefici de X”.
- Realitzar activitats d’acolliment.
- Col·laboració estreta amb les famílies. Pla que es fa en la col·laboració d’ambdós agents.
- Planificació d’horaris de les estades de les famílies.
- Dissenyar espais (temporals i físics) segons les necessitats dels infants. Hem de crear raconets per que els infants creen els seus espais de seguretat.


AMPLIANT L'HORITZÓ...

A continuació mostraré tres articles que vam treballar el semestre passat a l'assignatura d'Estratègies d'Intervenció Educativa sobre el període d'adaptació en els infants. Aquests són els següents:

- La conquesta de la classe:

Aquest article explica com és el projecte del procés d’adaptació que duen a terme al col·legi El Romeral de Vélez-Màlaga per a l’acollida dels nous infants de tres anys. Ells consideren que l’infant ha d’elaborar un procés de dol per la separació. És per això, que donen importància a aspectes com ara els objectes de transició, als espais afectius o als rituals afectius com ara les cançons i els jocs per fer més agradable i acceptada la nova situació.

LA_CONQUESTA_DE_LA_CLASSE.P.ADAPTACIO.C.GOMEZ


- Projecte de transició entre cicles 0-3 a 3-6:

Al igual que l’anterior article, aquest és un projecte realitzat, en aquest cas, al CEIP La Roureda amb la finalitat d’afavorir l’adaptació dels més petits. D’aquesta manera, exposa un seguit d’objectius que engloben el seu projecte de transició i, finalment, mostren un pla d’acollida tant per l’alumnat com per les seves famílies.

TRANSICIO_ENTRE_CICLES_0-3_I_3-6.F.FERRER_I_N.CARBONELL


- L'adaptació a les escoletes de Menorca:

Aquest article parla sobre el projecte dut a terme a les escoletes de Menorca durant els procés d'adaptació dels infants. En ell explica els sitema de sortida progressiva dels pares de l'aula per anar acostumant de manera paulatina a l'infant a la nova situació i evitar així el sofriment innecessari tant de les famílies com del propi infant.

L_ADAPTACIO_A_LES_ESCOLETES_DE_MENORCA.VICENC_ARNAIZ


A continuació, mostraré un Power Point que vam realitzar les meves companyes de grup i jo sobre aquest article.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada