dimecres, 11 de maig del 2011

Dimarts 10 i dijous 12 de Maig de 2011: Maltractaments a la infànciaAvui a l’assignatura de Socioemocional, hem parlat sobre el maltractament infantil. Tal i com ho defineix el ppt vist a classe, el maltracte és una violació del dret de l’infant a rebre les atencions que assegurin el seu normal desenvolupament. Cal destacar, que aquestes situacions seran més difícil de treballar-les com més cronificades estiguin.

En quant a les tipologies bàsiques de maltracte infantil, poden ser físiques o emocions i alhora passives o actives; com ara maltractament físic o abús sexual (físic i actiu), abandonament físic o negligència (físic i passiu), maltractament emocional (emocional i actiu), i abandonament emocional (emociona i passiu).

D’altra banda, en quant al procés de treball, podem dir que s’ha de dur a terme davant una situació de maltracament, és detectar i notificar, investigar, avaluar, prendre decisions per a la intervenció, intervenir, fer un seguiment i, per últim, tancar el cas.


A continuació, hem vist les diferents figures legals existents que s’encarreguen de treballar i intervenir en casos de maltractaments o desamparemant infantil.

- La Tutela Administrativa. Aquest òrgan s’encarrega de decidir qui té la tutela del nen mentre continuen les causes que van provocar la retirada del fill.
- Guarda. El jutge obliga a tenir cura del menor i cobrir les seves necessitats.
- La pàtria potestat. Estipula en casos de processos de separació qui s’encarrega de la guarda i custòdia dels infants.
- Acolliment familiar. Es quan l’administració o la justícia concedeix a una altra família la guarda i custòdia dels infants mentre s’intervé en la família biològica.
- Adopció. El jutge concedeix tots els drets legals del fill a la nova família i deixa de formar part de l’altra. Suposa la pèrdua dels cognoms de la família biològica per incorporar els nous.


AMPLIANT L'HORITZÓ...

A continuació, comentaré un seguit de pàgines web molt interessant que he trobat navegant per la xarxa i que tenen a veure amb tot el tema que estem tractant sobre el maltractament infantil. Aquestes són les següents:

- El complex fenomen del maltractament infantil a la infància.

Aquest article, proposa un seguit de definicions sobre què és el maltractament infantil. A patir d’aquestes, aborden tot el tema del maltracatament infantil, les diferents situacions de risc que es poden donar, les situacions de desamparament i els factors de desprotecció, entre d’altres.

Cal destacar que és important tenir en compte quines són les situacions de rics que poden dur a que una família maltracti al seu fill, però que això s’ha de validar perquè no en tots els casos hi ha maltractaments tot i que visqui en situació de risc.


- El context escolar i els infants en ric de maltractament.

Aquest és un article molt interessant, ja que al igual que els altres aborda tot el tema que estem tractant des d’una vessant teòrico-pràctica. Alguns dels aspectes que tracta són les necessitats infantils, els bons i mals tractes, els infants en rics de maltractament, els marcs legals, serveis que intervenen en l’atenció i protecció de l’infant, entre d’altres.

A més a més, aquest article et dona un seguit de claus sobre cóm tractar als pares d’infants maltractats per tal d’abordar la situació amb consciència de la gravetat però sempre amb una visió d’intervenció per a la millora.


- Arículos doctrinales: Derecho Civil.

Aquesta pàgina és molt interessant, ja que defineix de manera molt clara i simple les diferents figures i institucions de protecció de menors com ara la pàtria potestat, la tutela, la curatela, la tutela de dret, el defensor judicial, la tutela automàtica, la guarda i l’acollida, entre d’altres.


- Maltrato infantil: Detección, notificación y registro de casos. De la Dirección General de Acción social del Menor y la Família.

Per últim, he seleccionat aquest darrer article, ja que no es centra únicament en què el maltractament, sinó que estableix els serveis i institucions que s’encarreguen d’aquest casos, així com el protocol a seguir en situacions de maltractament a menors, el procés d’atenció a infants, i el protocol sobre detecció i notificació de casos.

A més a més, aquest article mostra els fulls que s’han d’emplenar en cas de notificació de maltractaments, que serà diferent segons la institució que ho dugui a terme (policia, educació, sanitat, serveis socials, etc.). Aquest fulls els podeu trobar a partir de la pàgina 57.

A continuació us mostro el registre de notificació que hauria d’emplenar l’Equip Educatius des de l'àmbit escolar en cas de detecció d’un cas de maltractament infantil. Aquesta és la següent:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada